viernes, mayo 20, 2011

CICLE CULTURAL ASINDA 2011 - 6ª conferéncia

La mía collacia María Lluïsa, unvíame información sobru la sesta conferencia que dientru'l ciclu cultural d'ASINDA, va tenere llugar el vienres, Mayu y 27, 2011, nel Centre Aragonès de Barcelona - CAB, cai Joaquim Costa, 68, xunta'l Teatru Goya, cul horariu darréu:

Tertulia: Ente 18,00 y 18,45 horas nel Bar-Cafetería del CAB (2º pisu)

Conferencia: 19,00 horas en puntu. Sala Joaquín Costa, nel primer pisu (ascensor)

Pa una miyor muerganización ye precisu confirmare l'asistencia nel númberu de teléfonu 93 317 79 93 ou nel correeyu lleutrónicu: asinda2007@yahoo.es

Copiulu nas duas llinguas que me chegaran, (catalán y aranés) pa que podáis gueyare las diferencias y similitudes ente dambas llinguas romances y cul envís de facilitavos la lleutura y comprensión del testu:

ASINDA (Asociación per a la integració de Dades i Buitdatges en Genealogía i Ciències Afins) i el Cercle d'Investigació i Documentació Medieval de Catalunya,CIDOMCAT, es complauen en fer-vos arribar la 6na. convocatòria del seu cicle cultural:

Els treballs de preservació del patrimoni documental. L’exemple de l’Archiu Generau d’Aran.

Conferència a càrrec de la Sra Maria Pau Gómez i Ferrer. Directora de l’Archiu Generau d’Aran.

En 1993 van començar els treballs de conservació del patrimoni documental aranès. Durant aquests 18 anys s’han restaurat 209 pergamins; 10 llibres, 5 manuscrits i 1 gravat (1349-1835). Així mateix, s’han fet treballs de digitalització en 34 fons documentals amb un volum de memòria de més de 230 GB.

En aquesta conferència es parlarà de l’experiència de l’Archiu Generau d’Aran en els treballs de preservació dels seus fons documentals. També es donaran una sèrie de consells de com tenir cura dels documents en l’àmbit públic i privat.

Aranés

Es trabalhs de preservacion deth patrimòni documentau. L’exemple der Archiu Generau d’Aran.

Conferéncia a cargue dera Sra Maria Pau Gómez i Ferrer. Directora de l’Archiu Generau d’Aran.

En 1993 comenceren es trabalhs de conservacion deth patrimòni documentau aranés. Pendent aguesti 18 ans s’an restaurat 209 pergamins, 10 libres, 5 manuscrits e 1 grabat (1349-1835). Ath delà, s’an hèt trabalhs de digitalizacion en 34 hons documentaus damb un volum de memòria de mès de 230 GB.

En aguesta conferéncia se parlarà dera experiéncia der Archiu Generau d’Aran enes trabalhs de preservación des sòns hons documentaus. Tanben se daràn ua sèrie de conselhs de com auer suenh des documents en àmbit public e privat.

No hay comentarios: